Forsikringer

av | des 29, 2020

Skader og uhell kan skje, både på trening, i kamp eller på FFO. Medlemmer av Varegg fotball er
dekket under gode forsikringsordninger og mer info om disse finnes her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/fors.bevis-og–vilkar-2020.pdf

Medlemmene er i tillegg dekket under en kollektiv ulykkesforsikring i IF. Ved skade, kontakt styret
ved Marta Vorland for informasjon om hvordan melde.